Świadczymy usługi w zakresie Serwisu urządzeń i instalacji HVAC od najmniejszych urządzeń typu Split, Multi Split, poprzez Systemy VRV, VRF, Rooftopy chillery, Dry Coolery

Uzupełnieniem oferty jest obsługa klimatyzacji preryjnej stosowanej w pomieszczenia Technicznych jak serwerownie, pomieszczenia Data Center, rozdzielnie elektryczne. Obsługujemy urządzenia takich producentów jak HIROSS, STULZ, Climaveneta, Carrier, Montair, BlueBox i innych

Do serwisowanych urządzeń zapewniamy specjalistyczne komputerowe programy diagnostyczne, które pozwalają na pełną weryfikację stanu systemu i diagnozę uszkodzenia. Posiadamy Autoryzację firmy Daikin, Fujitsu, Montair, Samsung, Clint, York, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy, LG. Obsługujemy urządzenia takich producentów jak LENNOX, CARRIER, TRANE, Climaveneta, Aermec i innych.

Industrial ventilation system pipes on warehouse ceiling